Gasleiding lekkage opsporen

Gasleiding lekkages zijn niet zonder gevaar. Niet altijd is een gasleiding lekkage te ruiken. Gas is zwaarder dan lucht en kan hierom in hoeken en kieren zich ophopen.
Of u een gaslekkage heeft is vast te stellen door een eenvoudige druktest uit te voeren. Hierin is een marge opgenomen waaraan deze gasleiding dient te voldoen.

Of een gaslekkage opgespoord kan worden is afhankelijk van de situatie. Vaak voeren wij eerst een druktest op de gasleiding, waarna wij deze in kaart brengen.
Daarna gaan wij op zoek naar uw lekkage wat op verschillende manieren kan gebeuren. De monteur bepaald deze volgorde zelf bij lekdetectie in gasleidingen.