Correlator

correlator-detectieTwee microfoons worden op de te inspecteren leiding geplaatst,
de computer berekent vervolgens de exacte locatie van het lek.
Geschikt voor metingen over betrekkelijk grote afstanden (kunststof tot 300 meter, metaal tot 1 kilometer).

Vochtmeting detectie

vochtmetingEen vochtmeter detecteert vochtpatronen in muren, vloeren en plafonds.
Waar de concentratie het hoogst is, zit mogelijk een probleem.

Thermografie

thermografie-detectieMet behulp van een infraroodcamera die temperatuurverschillen registreert en omzet in beeld kunnen lekkages opgespoord worden in:

- cv-leidingen
- vloerverwarmingen
- warm- waterleidingen 
- afvoerleidingen opgespoord worden. 
- electrische leidingen (overbelasting)
- isolatie van gebouwen (of gebreken daaraan)
 
Deze techniek is bij uitstek geschikt voor leidinglekken en vochtproblemen in bouwkundige constructies.
Ook geeft deze methode snel resultaat zonder hak- en breekwerk, eventuele zwakke plekken kunnen zo preventief achterhaald worden.
thermografie2

Flexibele Endoscopie

endoscopieIn verschillende technische toepassingen stelt zich dikwijls het probleem voor om in niet of moeilijk toegankelijke ruimten (zoals buizen, riolering, plafonds e.d.) te kunnen kijken.
Met behulp van een technische endoscoop is dit echter wel mogelijk. Op deze manier kan men zelfs kleine fouten detecteren, zoals groeven, breuken, vervuiling en obstakels. 

Met behulp van een aangepaste endoscoop is het bovendien ook mogelijk om een video-opname, foto's of dia's te maken van het uitgevoerde onderzoek. Op deze manier verkrijgt men een permanente registratie van het resultaat, wat belangrijk kan zijn bij de bespreking van de technisch probleem dossiers.

endoscopie2


Toepassingen:
- rioleringen
- waterleidingen
- afvoer douchebak
- afvoer onderzijde bad
- bouwkundige kokers
- alle holle ruimtes
- plafonds en dakconstructies
- spouw muren
- vloeren

Ultrasoon detectie

ultrasoon-detectieEen lek produceert een miniscuul geluid dat door het gehoor niet waargenomen kan worden.
Dit geluid wordt met een ultrasoon versterkt. Waar het geluid het hevigst is bevindt zich het lek.

Ultrasone lekdetectie is een relatief snelle, eenvoudige en goedkope techniek.
Praktisch gezien brengt men op de te onderzoeken structuur een aantal sensoren aan en laat men deze sensoren 'luisteren' naar mogelijk geluid dat van een lek kan afkomstig zijn.
Het utrasoon signaal is niet hoorbaar of schadelijk voor mensen in de omgeving.

Toepassingen :

- Waterleidinglekkages
- Gaslekkages
- Cv lekkages
- Vloerverwarmingslekkages