Dakleer

Bitumen worden vooral gebruikt tijdens het verwerken van dakbedekking. Bitumen (eigenlijk een soort asfalt) zijn vanwege hun waterdichtheid uitermate geschikt voor platte daken. Vroeger werd bij dakbedekking over het algemeen teer gebruikt. Maar vanwege de hoge PAK concentratie (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) wordt teer sinds 1990 niet meer gebruikt. Daarom zie je bij nieuwbouwhuizen alleen nog maar bitumineuze dakbedekking. De reden hiervoor is al eerder genoemd, de waterdichtheid. Bewoners van huizen willen uiteraard niet dat zij over een lakkend dek beschikken. Het aanbrengen van een bitumineuze dakbedekking is hier dus uitermate geschikt voor.

Als alternatief van bitumineuze dakbedekking kan er ook EPDM-rubber worden gebruikt. EPDM-rubber is naast waterdicht ook brandvast. EPDM-rubber heeft daarnaast een lange levensduur van minimaal 50 jaar. Een ander voordeel van het gebruik van EPDM-rubber is de hoge elasticiteit van tot wel 400 procent. EPDM staat voor Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer. Bitumineuze dakbedekkingen en EPDM-rubber dakbedekkingen krijgen vaak ook de naam dakleer. Dit komt omdat beide stoffen erg elastisch en flexibel zijn.

Regenwaterafvoer verstopt

Bij overstroming van de dakgoot en/of platte daken kan het zijn dat uw regenwaterafvoer verstopt is. Deze afvoer kan dan het regenwater niet meer afvoeren, waardoor de dakgoot of het platdak zal overstromen. Ook uw regenpijp kan verstopt raken door vuil of bladeren. Doordat water de weg van de minste weerstand volgt zal het langs uw muren gaan lopen, uw dakgoot of het platdak zal gaan overlopen en met als mogelijk gevolg lekkages! Ook uw muren kunnen aangetast worden, daar zit natuurlijk niemand op te wachten! Voorkom lekkages en verstoppingen. Wacht niet totdat het te laat is en zorg ervoor dat uw regenwaterafvoer goed onderhouden wordt. Controleer daarom ook regelmatig uw dakgoot en/of platdak op bladeren en vuil. Als deze schoon is, komt er geen vuil en troep mee met het wat er dat door uw regenwaterafvoer stroomt en zal de regenpijp het water goed blijven afvoeren.
Verhelpen van lekkages en verstoppingen. Heeft u al last van lekkage door een verstopte regenwaterafvoer? Geen nood, maar laat het niet verslonzen.
Neem direct contact op met een specialist om de lekkage te verhelpen en de oorzaak op te sporen. De lekkage kan zich namelijk snel verspreiden en veel schade aanrichten.

Dakkapel

Dat kan verschillende oorzaken hebben. Doorgaans zal er in ieder geval een probleem bestaan met uw dakbedekking, maar er bestaat daarnaast een kans dat ook het materiaal van uw dakkapel zelf is aangetast. Met name wanneer u een houten dakkapel heeft loopt u het risico dat er een verdere renovatie van uw dakkapel nodig zal zijn. De dakkapel lekkage kan dan zowel een gevolg als een signalering van verdere problemen zijn. Tip: Loop uw dakkapel na de eerste flinke regenbuien goed na op eventueel achtergebleven water of vocht, om toekomstige problemen te voorkomen.

Lekkage dakkapel opsporen?
Indien u te maken heeft met dakkapel lekkage is het van belang om de problemen zo snel mogelijk op te sporen. Waar komt het water vandaan en waar kan het heen lopen, om uw dakkapel aan te tasten? Lekkage van een dakkapel heeft veelal te maken met een matige dakbedekking, maar het kan daarnaast zijn dat de kiezelbak niet goed op afschot ligt. Hierdoor ontstaat er op den duur dakkapel lekkage, maar bent u op dat moment al veel verder van huis.

 

Dakgoot verstopt

Op jaarbasis stromen er enorme hoeveelheden regen- en afvalwater via de dakgoot door uw regenpijp. Ligt er vuil in uw dakgoot, of hopen bladeren zich op dan kan het water niet doorstromen en kan er lekkage ontstaan. Het regelmatig reinigen en onderhoud is dus van groot belang!
Uw dakgoot kan vol stromen doordat deze bijvoorbeeld vol ligt met bladeren, takjes en vuil. Doordat de goot vol stroomt kunnen er scheuren ontstaan of kan deze zelfs afbreken! Om van eventuele daklekkage nog maar niet te spreken!
Pleeg daarom regelmatig onderhoud aan uw dakgoot. Zorg ervoor dat bijvoorbeeld de bladeren die er in zijn gewaaid geen kans krijgen om zich op te hopen.
Is uw goot al verstopt? Overweeg dan een specialist in te schakelen die de verstopping professioneel voor u kan oplossen.
Een dakgootspecialist zal met de juiste apparatuur en indien nodig een hoogwerker uw dakgoot ontstoppen en schoonmaken, en waar nodig reparaties uitvoeren.